Regulamin sklepu

                                                                                              §1. Postanowienia ogólne

 1. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli, prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.
 2. Transakcji sprzedaży za pośrednictwem platformy internetowej Mennica Bydgoska mogą dokonywać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia.

                                                                                   

                                                                                              §2. Składanie zamówienia


Zamówienia są przyjmowane na stronie www.mennicabydgoska.com

 1. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.
 2. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny, faktura VAT bądź VAT marża - wystawiana na życzenie klienta.
 3. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki w wysokości zależnej od opcji wybranej przez kupującego w trakcie składania zamówienia.
 4. Brak wpływu należności za zamówienie, w terminie 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia.

                                                                                           

                                                                                                §3. Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym firmy.
 2. Czas realizacji liczony jest od momentu przekazania zamówienia do firmy wysyłkowej. Dla przesyłek zawierających produkty oferowane w przedsprzedaży, czas ten liczony jest od daty podanej przy terminie dostawy produktu w sklepie internetowym.
 3. Zamówienia, w których znajdują się produkty o późniejszym terminie dostawy realizowane są w całości zgodnie z innym, wyszczególnionym terminem dostawy.
 4. Klient może wybrac następujące formy odbioru przesyłki:
  • Pocztą Polską - przesyłka polecona - 6 zł , czas dostawy od 2 do 5 dni roboczych od dnia nadania
  • Przesyłka kurierska - POCZTEX - 11 zł - czas dostawy do 2 dni roboczych, od dniu nadania.5. 
  • Przesyłka kurierska POCZTEX za pobraniem - 15 zł
 5. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od sklepu realizacja zamówienia w całości lub w części nie będzie możliwa, sklep niezwłocznie przekaże Klientowi informację o zaistnieniu takiej sytuacji. W przypadku wpłacenia należności, sklep zwraca Klientowi należną kwotę.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od realizacji złożonego zamówienia, w przypadku nieprzestrzegania przez Zamawiającego przyjętych ustaleń.
 7. W razie otrzymania przesyłki, która jest uszkodzona, uprzejmie prosimy o sprawdzenie zawartości przesyłki przy doręczającym i sporządzenie protokołu opisującego uszkodzenia w obecności przewoźnika. W przypadku jakichkolwiek braków lub uszkodzeń, będzie on podstawą uwzględniania reklamacji.

                                                                                               

                                                                                                  §4. Sposoby płatności

 1. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:PAYU, przelew bankowy oraz Paypal
 2. Kupujący ma możliwość dokonania wyboru sposobu zapłaty za zamówiony towar w Sklepie. Sprzedawca będąc otwartym na potrzeby Kupującego, może prowadzić z nim indywidualne uzgodnienia dotyczące sposobów zapłaty.

                                                                                           

                                                                                                   §5. Zwrot towarów

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z towaru zakupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 15 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi jakichkolwiek oznak użytkowania lub uszkodzenia. Do zwrotu musi być dołączone otrzymane opakowanie.
 2. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny. Możliwe jest odstąpienie od umowy w terminie 15 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać drogą pocztową na adres siedziby Mennicy Bydgoskiej (wskazany w stopce poniżej), lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mennicabydgoska@gmail.com Termin 15-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 15 dni, w stanie niezmienionym 
 3. W takim przypadku sklep zobowiązuje się do zwrotu kwoty równej naliczonej cenie wyrobu. Pieniądze zostaną zwrócone w terminie 7dni roboczych od daty otrzymania zwrotu. Zwrot może zostać dokonany przelewem na konto lub przekazem pocztowym na wskazany przez kupującego adres.
 4. Kwota zwrotu nie obejmuje kosztu wysyłki zwrotu przez klienta.
 5. Ustosunkowujemy się do żądań Klienta w terminie 15 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru.
 6. W przypadku uznania przez Sklep iż zwrócony towar nie odpowiada powyższym założeniom, Sklep może uznać odstąpienie od umowy za nieważne i pozostawić zakupiony towar do dyspozycji kupującego.
 7. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu, niesprawdzenie paczki w obecności kuriera nie wyklucza wszczęcia procedury reklamacyjnej

                                                                                                     

                                                                                                    §6. Reklamacje

 1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową.
 3. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.
 4. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;żądać wymiany produktu na wolny od wad;żądać usunięcia wady.
 5. Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.
 7. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

                                                                                                    §7. Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach oferowanych produktów, wstawiania nowych produktów, wycofywania produktów oraz wprowadzania zmian w opisach i specyfikacji produktów.
 2. Logowanie do Sklepu internetowego Mennica Bydgoska oznacza akceptację regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.4. Dane osobowe klientów są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy ze sprzedającym i wywiązania się z niej przez dokonanie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Klient serwisu podaje swoje dane dobrowolnie i ma prawo do kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.(zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku tekst jednolityDz.U. z 2002r Nr 101 poz.926 z pózn.zm.)